Submit Lyrics to wikilyrics


A Huy – Be yeu chang ca sy

Share

Nàng là ngu?i con gái ? m?t noi r?t u là xa xôi,

chua h? bi?t yêu, chua h? bi?t v?n vuong m?t ai.

Chàng là chàng ca si v?a d?n dây hát cho ngu?i ta nghe,

hát cho nàng nghe l?i thi?t tha c?a bài ca.

Nào ai bi?t bài ca ?y chi?m l?y trái tim nàng,

nào ai bi?t chàng ca si chi?m l?y gi?c mo nàng.

Nào ai bi?t và nhu th? có nh?ng n?i mong ch?,

nh? mong mong nh? ngu?i ta.

Này em yêu h?i yêu làm chi yêu làm chi anh chàng d?p trai

VIEW:  CAC GHB 808: LORD I CARE NOT FOR RICHES

d? r?i nh? d? r?i mong mong anh s? v? dây.

Ð?n m?t mai khi nh?n ra không bi?t em là ai,

em ng?i m?t mình th?t bu?n.

Ð?ng trách anh nha em yêu h?i, em yêu h?i trách anh làm chi

vì bi?t anh không nhu v?y dâu, không mu?n em bu?n dâu

b?i vì anh vô tình thôi không nh? ra du?c ngay.

Ch? m?t l?n này em h?i d?ng trách anh nha.


Note: Please support wikilyrics by Sharing or dropping a comment here. Also, You can submit song lyrics, poem or anthem here and reach thousands of Audience!