Submit Lyrics to wikilyrics


A Huy – Phu nu niem dau cua dan ong

Share

A Huy:

Ð?i tôi bu?c qua bao bình yên

Ð? gi? là s? không

Ch?ng dám yêu m?t ai

Nhi?u lúc c?m nghi sao d?i tôi

Ðã làm di?u gì sai ph?i tri?u bao cay d?ng

Luu Chí V?:

Ð?i tôi cung ch?ng hon gì anh

Bi?t bao m?i tình r?i

Nhung gi? v?n tr?ng tay

Nhi?u lúc không mu?n yêu m?t ai

Nhung tình yêu là th? dù ta ch?n v?n ki?m tìm

A Huy:

Ð?i có m?y ai yêu th?t lòng


Ngu?i yêu l?i cho là d?i gian

Ð?i có m?y ai không th?t lòng

Nào b? ngu?i yêu d?i gian dâu

VIEW:  DJ Spinall feat Davido And Del B - Package lyrics

Ð?i chúng ta sao nhi?u dau bu?n

Cung ch? vì yêu ph? n? thôi

Ôi ph? n? ni?m dau c?a dàn ông

Luu Chí V?:

Ð?i có chúng ta yêu th?t lòng

Ngu?i yêu l?i cho là d?i gian

Ð?i có anh kia không th?t lòng

Nào b? ngu?i yêu d?i gian dâu

Ð?i chúng ta qua nhi?u tháng ngày

Nhìn l?i sao ta l?i gi?ng nhau

Hai ngu?i dàn ông dang dau kh? trong tình yêu

Ôi hai gã kh?


Note: Please support wikilyrics by Sharing or dropping a comment here. Also, You can submit song lyrics, poem or anthem here and reach thousands of Audience!