Submit Lyrics to wikilyrics


CACGHB Yoruba Hymn 20 Orun fere wo na

Share

1. Orun fere wo na,

   Ojo lo tan

   K’ife k’o ji dide

   Korubo asale

2. Bi Jesu l’origi,

   Ti teriba,

   T’O jowo emi Re

   Le Baba Re lowo

3. Be ni mo f’emi mi

   Fun l’a fun tan,

   Ni ‘pamo re mimo

   L’emi gbogbo sa wa

4 . Nje emi o simi

   Lodo Re je,

   Laije k’ero kan so

   Yo okan mi lenu

5. ‘Fe Tire ni sise

   L’onakona;

   Mo d’oku s’ara ni

   Ati s’ohun gbogbo

6. Be l’emi ye; sugbon

   Emi ko, On

   Ni mbe laye n’nu mi,

VIEW:  CACGHB Yoruba Hymn 18 Lojojumo la ngbe O ga

   L’agbara ife Re.

7. Metalokan mimo,

   Olorun kan

   Lae ki nsa je Tire

   K’ On je t’emi titi

AMIN


Note: Please support wikilyrics by Sharing or dropping a comment here. Also, You can submit song lyrics, poem or anthem here and reach thousands of Audience!