Submit Lyrics to wikilyrics

CACGHB Yoruba Hymn: 9 Jesu, Orun ododo


1. Jesu, Orun ododo,

   Iwo imole ife

   Gbati ‘mole Owuro,

   Ba nt’ila orun tan wa,

   Tan ‘mole ododo Re

   Yi wa ka

2. Gege be iri ti nse,

   S’ori eweko gbogbo,

   K’Emi ore-ofe Re

   S’o okan wa di otun,

   Ro ojo ibukun Re

   Sori Wa

3. B’imole orun ti nran,

   K’imole ife Tire

   Si ma gbona l’okan wa,

   K’o si mu wa l’ara ya


   K’a le ma f’ayo sin O.

   L’aye wa.

4. Amona ireti wa,

   Ma fi wa sile titi,

   Fi wa s’abe iso Re

   Titi opin emi wa,

   Sin wa la ajo wa ja

   S’ile wa

5. Ma to wa l’ona toro

   L’ojo aye wa gbogbo

   Sin wa la ekun re ja,

   Mu wa de ‘le ayo na

   K’a le ba won mimo gba

   Isimi.

AMIN


Note: Please support wikilyrics by Sharing or dropping a comment here. Also, You can submit song lyrics, poem or anthem here and reach thousands of Audience!
VIEW:  CACGHB Yoruba Hymn 11 Lekan si, bi orun ti nran