Submit Lyrics to wikilyrics


David Àìná – Ẹ Jẹ́ Ká Jọ Yọ̀ (Yoruba Christmas Carol Songs)

Share

 

A Christmas carol written in December 1988 in the highlife style. This performance is by members of All Saints’ Church Choir conducted by their music director David Aina, in Yaba, Lagos, Nigeria on 21 October 2013. This piece is popular with choirs all over Nigeria and abroad during the Christmas season.

If You need best Christmas carol songs in Yoruba Language for Choirs. This song is for you.

Download Eje Kajoyo.mp3 (3.52 MB)

David Àìná – Ẹ Jẹ́ Ká Jọ Yọ̀ (Let Us All Rejoice) Lyrics

Ejekajo yo kafijo si o

VIEW:  The Jackson 5 - One More Chance Lyrics

Abi olugbala kan fun wa

Eyin Onigbagbo E ho eyo

Aaa bi Jesu Olugbala

(Chorus)

Awa kio o oba mimo

Awa juba fun oba Ogo

Eyin Onigbagbo Eho eyo

Abi Jesu Olugbala

Awa Ki o o Oba mimo

Awajuba fun O oba ogo

Eyin onigbagbo e oh eyo

Abi Jesu Olugbala

(keyboard interlude)

(Female)

Ijoba yoo wani ejika re

Oun ni oba awon oba

Oun ni yoo joba titi aye o

Alade Alafia

(Chorus)

Awa ki o oba mimo

Awa juba fun o oba ogo

Eyin onigbagbo eho eyo

Abi Jesu Olugbala

Awa ki o oba mimo

Awa juba fun o oba ogo

Eyin onigbagbo eho eyo

Abi Jesu Olugbala

VIEW:  Kirk Franklin - Today Lyrics

(Male)

Awon amoye meta igbaani

Won ri irawo kan didan

Irawo yi ni won nto leyin

Lati juba fun oba tuntun

Won wipe 

(Chorus)

Awa ki o oba mimo

Awa juba fun o oba ogo

Eyin onigbagbo eho eyo

Abi Jesu Olugbala

Awa ki o oba mimo

Awa juba fun o oba ogo

Eyin onigbagbo eho eyo

Abi Jesu Olugbala

Awa ki o oba mimo

Awa juba fun o oba ogo

Eyin onigbagbo eho eyo

Abi Jesu Olugbala

(No Instrument)

Awa ki o oba mimo

Awa juba fun o oba ogo

Eyin onigbagbo eho eyo

Abi Jesu Olugbala


Note: Please support wikilyrics by Sharing or dropping a comment here. Also, You can submit song lyrics, poem or anthem here and reach thousands of Audience!