Submit Lyrics to wikilyrics


Dotalum Supersonic Crew – Psalm 100 Lyrics

Share

E oh Iho ayo si oluwa

Eyin (Ile gbogbo 3x)

Efi Ayo (Sin 7x) Oluwa

(ki e wa 3x) teyin ti orin si (wa ju re 18x)

Ki Eyin ki o mon pe Oluwa Oun ni Olorun

Oun ni odawa tire ni awa awa ni eniyan re 

(ataguntan papare papa papare 5x) ataguntan papare

Elo si enu ona re teyin tope

Ati si agbalare teyin ti iyin 

Emadupe emadupe emadupe fun (3x)

(fun fun-fun) (fun fu fu fu fu fu fu fu fun)

Ki e si ma fi ibukun, fun oruko re (oruko re 17x)

Nitoriti nitoriti nitori (2x)

Nitoriti Oluwa po ni ore 

VIEW:  Ghost – Call Me Little Sunshine Lyrics

Aanu re konipekun

Otito re (lariran diran 4x)

Oya (Gbope wa gbayin wa 12x)


(Mowo 5x) (modupe Ope mayeo o Olorun to seyi modupe 2x)

(Mowo 5x) Mo wobi ti moti bere mo wobi ti mo 

Mo wobi ti moti bere mo wobi ti mo de

[beat changes]

Saxophone 🎷: Gbogbo Ogo loye o

People: Baba (10x)

Saxophone 🎷: excellent jehovah….

People: Excellent Jehovah Marvelous Jehovah there is no one greater than Jehovah lord devine (2x)

Saxophone 🎷: Gbogbo Ogo loye o

People: Baba (5x)

Saxophone 🎷: who is greater than Jehovah lord devine 

People: there is no one greater greater greater 

VIEW:  Dean Lewis - Looks Like Me Lyrics

 there is no one greater than Jehovah lord devine

Oduro (Gboin 5x) Olorun Oga Otobi ojorisa lo ahaaaa

Saxophone 🎷: Gbogbo Ogo loye o

People: Baba (4x)

You are the living God oh

Oba to sore fun ni ti o gbowo, ti o gbobi tio gba nkan kan

Edumare (Adupe Ese gan arowoyin o 11x) Adupe ese gan

Eze no one like you.


Note: Please support wikilyrics by Sharing or dropping a comment here. Also, You can submit song lyrics, poem or anthem here and reach thousands of Audience!