Submit Lyrics to wikilyrics


EKUGCINENI LYRICS BY SPIRIT OF PRAISE 7 FT. THINA ZUNGU

Share

 

Ekugcineni ngize ngahleka nami

Ekugcineni ngize ngajabula nami

Bengithi ngofela lapha

Bengithi kohlala kunjena

Ekugcineni ngize ngaleka nam

Namahla nkos’ impela ngaymangala

Njal’ uma ngibhek emuva

Kube wena wawungekho

Ngabe ngafela’ endleleni

Mangibuk’ izim’ eng’dlule kuzo

Mangibhek’ inhluphek’ ongkhiphe kuyo

Ngang’ngazi ekugcineni

Nami ngojabula, nami

Wangenz’ umunt’ uJesu

Phakathi kwabezizwe

Waphakamis’ igama lami

Wangenz’ umuntu

Ngyabonga Jesu

Kulenhlupheko ebengikuyo

Ngang’ngazi ngophuma nami

Ow ekugcineni baba wam

Bengazi nami ngojabula ngeny’ imini

Ekugcineni

Ngahleka nami

Phela nam njengo Daniel baba

Wayengazi ukuth’ uyophuma kulowo mgodi

Njengo Ba impuputhe

Wayengazi nge; ny’ ilang’ uyoona

Njengesishosha echibini

Sasingazi naso sohamba

VIEW:  Asa - Ok Ok Lyrics

Kodwa sathwal’ uhlaka lwaso

Sahamba

Simemeza sithi…


Note: Please support wikilyrics by Sharing or dropping a comment here. Also, You can submit song lyrics, poem or anthem here and reach thousands of Audience!