Submit Lyrics to wikilyrics


Evan. Akintunde Elijah Obasemilogo – Aworan (Picture) Lyrics

Share

 Akintunde Elijah Obasemilogo – Aworan (Picture) Lyrics

Let’s clap for Jesus, this song His Inspired by My Father Tunde kajogbola’s ministration. This song gave me grace Just like my mother tope Alabi to Visit America Last Year. The Program was tagged “My Picture” That’s how I got inspired by Holy spirit with this song  – Evangelist Elijah Akintunde

Aworan Olorun Fi aworan mi han

Aworan Olorun Fi aworan mi han

Eniyan tio mo mi jeko ri aworan mi

Aworan Olorun Fi aworan mi han Nibi Giga

Aworan Olorun Fi aworan mi han

Aworan Olorun Fi aworan mi han

Eniyan tio mo mi jeko r’aworan mi

Aworan Olorun Fi aworan mi han Nibi Giga

Awonkan ti ri mi won r’aworan mi ninu oko

Awonkan ti ri mi won r’aworan mi ni’gbo Emu

VIEW:  BOB MARLEY - Trench Town Rock Lyrics

Awonkan ti ri mi won r’aworan mi lolo lebira

Iyen lojosi tori mi koi’gbatunse

Oju won to rokun oye kotun le wa r’osa

Aworan Olorun Fi aworan mi han Nibi Giga

(lodun ti mo wayi o baba) Aworan Olorun Fi aworan mi han

Aworan Olorun Fi aworan mi han

Eniyan tio mo mi jeko ri aworan mi

Aworan Olorun F’aworan mi han Nibi Giga

(Seri) Mio mo ojo ade tele o Aworan ni mo koko ri

Mio ayewa o Aworan lojekin damo

Mama mi Tope Alabi Moraworan re kin to wari

Aworan lo juwe mi bi mose wa bi mose ri

(aworan) koja lo sibi giga ko gbaye funrare

Aworan majafara ojo nlo ke 

Aworan kuro ni ikoko ti o wa

Eniyan tio momi jeko r’aworan mi

Aworan Olorun Fi aworan mi han Nibi Giga

Aworan Olorun Fi aworan mi han

Aworan Olorun Fi aworan mi han

VIEW:  Sik World - Better Alone Lyrics

Eniyan tio mo mi jeko ri aworan mi

Aworan Olorun Fi aworan mi han Nibi Giga

Ar’aworan Josefu Ni Egypt lojosi

Ati koko ri o ninu koto kanga tio lomi

Atun wa ri o nigbajeki ari loko eru

Lati’be lari logba ewon Oga pupo sir

Sugnon sa nikeyi atun wa rio laafin

Leter P marun ni iriri ti Joseph ni

Pit to Potipher house 

Potipher house to prison

Prison to palace

Atipe Palace to Prime minister od’alase Niyen

Aworan Olorun Fi aworan mi han

Aworan Olorun Fi aworan mi han

Eniyan tio mo mi jeko ri aworan mi

Aworan Olorun Fi aworan mi han Nibi Giga

Aworan Olorun Fi aworan mi han

Aworan Olorun Fi aworan mi han

Eniyan tio mo mi jeko ri aworan mi

Aworan Olorun Fi aworan mi han Nibi Giga

Af’aworan Modecai han foba o

Kabiyeesi ‘ole sun afigba t’o se loore

VIEW:  Oritse Femi feat Dbanj - Double Wahala 2 lyrics

Afaworan Mefiboseth han fun Davidi

Kowo tailera re Kabiesi tun da lola

Awon ti oni wo abuku ayemi

Oloore ti o ni wo oro egan ti ota nso

Aworan Olorun fi aworan mi han fun Oloore

Ninu Osu yi o

Aworan Olorun Fi aworan mi han

Aworan Olorun Fi aworan mi han

Eniyan tio mo mi jeko ri aworan mi

Aworan Olorun Fi aworan mi han Nibi Giga


Note: Please support wikilyrics by Sharing or dropping a comment here. Also, You can submit song lyrics, poem or anthem here and reach thousands of Audience!