Submit Lyrics to wikilyricsEvang. Elijah Akintunde – Olorun Ko Sobe Lyrics

Share

 Evang. Elijah Akintunde – Olorun Ko Sobe Lyrics

Aye Loso P’ole nilari

Eniyan loso poro re kole jasi’re

Woli loso paye re kole nitunmon mon

kiyesi Olorun Ko sobe

Ayeloso Penu gbese loma kusi

Eniyanloso Paoni romo Leyinre

Woli Loso Pe Oti seun wele debi giga

Kiyesi Olorun Kosobe

Aye Loso P’ole nilari

Eniyan loso poro re kole jasi’re

Woli loso paye re kole nitunmon mon

kiyesi Olorun Ko sobe

Ayeloso pe boba rajo ooni dele

Eniyan loso p’oloun reje niwaju e

Woli kan so Oni bioserubo Iku Ojiji ni

Kiyesi Olorun Ko sobe o

Aye Loso P’ole nilari

VIEW:  Ycee feat Solidstar - Harsh lyrics

Eniyan loso poro re kole jasi’re

Woli loso paye re kole nitunmon mon

kiyesi Olorun Ko sobe

Moti J’iya Pupo Pupo o k’oto yemi

P’oun eniyan koki nse oun Olorun mi

Baba to dami to de tun foun rere kemi

Baba to dami leniyan tio semi leranko

Yo ase pase kin nku o lalairogo lo

Eniba roku romi baba are sori won

Kiyesi Olorun Ko sobe

(Ayeloso) Aye Loso P’ole nilari


Eniyan loso poro re kole jasi’re

Woli loso paye re kole nitunmon mon

kiyesi Olorun Ko sobe

Toba jomo Baba nitooto tokin n somo ale

Toba jomo Olorun nitooto tolorun pelu da e mon

Oye kole monu Baba e atero re si o

Bajoji kan ba wa o wa pe Baba ran mi sio

VIEW:  Kovacs – Not Scared of Giants Lyrics

Oni kin fun e ni letter yi iku Ojiji ni

koye kole salayefun pe kinse baba mi

Baba timoni koni ranse Irure simi

Weyin letter ti won fun e yen kio yewo

Oruka Edidi ti won fisi kin se Tolorun

Lusiferi Loko koyamo kin se Tolorun

Pariwo Kiise temi

Kiise temi

Letter ofo kiise temi lodun tuntun

kiise temi

Ijamba ojiji loju ona nipopo

kiise temi

Iruke rudo oroko kodoko

Kiise temi

Kasise bi erin owan jeje iriri

kiise temi

Ojo toun reti ayo gan nibanuje de

kiise temi

Oku omo kiise temi atoku aya o

kiise temi

yeh kiyesi Olorun ko sobe

Aye Loso P’ole nilari

VIEW:  Moha MMZ – LA VIE EN ROSE Lyrics

Eniyan loso poro re kole jasi’re

Woli loso paye re kole nitunmon mon

kiyesi Olorun Ko sobe

Ejeka fidi Oroyi mule ninu Bibeli

Jeremiah Ori ogbon odin eyokan

Jeremiah 29 bere lese ikejo

Nibe lati rika…. 

Do You want the complete lyrics? Comment!


Note: Please support wikilyrics by Sharing or dropping a comment here. Also, You can submit song lyrics, poem or anthem here and reach thousands of Audience!