Submit Lyrics to wikilyrics

His Life City Church – Mangha | Lyrics


His Life City Church – Mangha | Lyrics

 MANGHA

I

Ang Diyos na lumikha ng langit

Ang Diyos na lumikha ng lupa

Ang lahat umaawit sa himig ng langit

II

Ikaw na lumikha ng araw

Ang bawat ningning ng buwan at bituin

Ang lahat umaawit

Pre-Chorus:

Kamangha-mangha ang Iyong nilikha

Ang puso ko’y umaapaw

III

Ikaw na lumikha ng dagat

Mga punong nagbibigay kulay

Mga ibong umaawit

Pre-Chorus:

Kamangha-mangha ang Iyong nilikha

Ang puso ko’y umaapaw

Kamangha-mangha ang Iyong nilikha

Ang puso ko’y umaapaw

Chorus:

Purihin Ka

Ako’y namamangha


Purihin Ka

Sayo’y namamangha

IV

Ikaw na lumikha ng langit at lupa

Puno ng biyaya’t pag-ibig

Ika’y bumaba upang ako’y tubusin at iligtas

V

Ikaw ang Messias, ilaw ng buhay

Isinilang ka sa sabsaban

Inialay ang buhay upang ako’y bigyan ng pag-asa

Pre-chorus:

Kamangha-mangha ang Iyong ginawa

Ngayon ako ay malaya

Kamangha-mangha ang Iyong ginawa

Ako’y puspos ng pag-asa

Chorus:

Purihin Ka

Ako’y namamangha

Purihin Ka

Sayo’y namamangha

Bridge:

Hesus, ako’y namamangha

Ikaw ay dakila

Wala Kang katulad

Ang Ngalan Mo’y itataas

Buong langit at lupa

Kami ay sumasamba

Chorus:

Purihin Ka

Ako’y namamangha

Purihin Ka

Sayo’y namamangha


Note: Please support wikilyrics by Sharing or dropping a comment here. Also, You can submit song lyrics, poem or anthem here and reach thousands of Audience!
VIEW:  Hiss Golden Messenger – Still Some Light Lyrics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *