Submit Lyrics to wikilyrics


L’oju ale, ‘gbat ‘orun wo

Share

 

L’oju ale, ‘gbat ‘orun wo,

Won gbe abirun w’odo Re;

Onirum ni aisan won,

Sugbon won fayo lo ‘Ie won

Jesu a de I‘ojo ale yi,

A sunmo, t’awa t`arun wa,

Bi a ko tile le ri O,

Sugbon a mo p’O sunmo wa.

Olugbala, wo osi wa;

Omi ko san, mi banuje,

Omi ko ni ife si O,

Ife elomi si tutu.

Omi mo pe, l.sa.n l’aye

Beni won K0 faye sile,

Omi l’ore tfko se‘re,

Beni won ko ii O sore.

Ko s’okan ninu wa t’o pe,

Gbogbo WI’ il ni elese;

Awon t’o ii min O toto,

Mo ara Won ni alaipe.

VIEW:  Love Poem: Love is the greatest feeling by Meghan

Sugbon Jesu Olugbala

Eni bi awa n’lwo ‘se,

‘Wo ti ri ‘dnnwo bi awa

‘Wo si ti mo ailera wa.

Agbar’ owo Re wa sibe

Ore Re si li agbara

Gbo adurl ale wa yi,


Ni anu, wo gbogbo wa san.

       

Amin.

Posted by Unknown at 12:22 AM No comments: 

Email This

BlogThis!

Share to Twitter

Share to Facebook

Share to Pinterest

Baba, a tun pade l’oko Jesu

Baba, a tun pade l’oko Jesu

A si wa teriba lab’ese Re

A tun fe gb‘ohun wa soke si O

Lati Wa anu, lati korin ‘yin.

Ayin O fun itoju ‘gbagbogbo,

Ojojumo l‘ao ma rohin ‘sc re;

VIEW:  Artikal Sound System – Pull Me Close Lyrics

Wiwa laye wa, anu Re ha ko?

Apa Re ki 0 fi ngba ni mera?

O se! Ako ye fun ife nla Re,

A sako kuro lodo Re poju;

Sugbon kikankikan ni O si np

Nje a de, a pada wa ‘le, Baba.

Nipa oko t‘0 bor’ohun gbogbo

Nipa ife t’o ta ‘fe gbogbo yo,

Nipa eje ti a ta fun ese,

Silekun anu si gbani si ‘le.

   

Amin.


Note: Please support wikilyrics by Sharing or dropping a comment here. Also, You can submit song lyrics, poem or anthem here and reach thousands of Audience!