Submit Lyrics to wikilyrics

Makhadzi – Makhwapheni Lyrics


Makhwapheni phumula mulomo

Na swilava ku ti khoma, kambe no tsandzeka mamano

(I want to hold myself, but I cannot hold myself mother)

Yewe yewe mama, Wa yi tiva nyoxi?

(Yewe yewe mama, do you know a bee?)

Na swilava ku ti khoma, kambe no tsandzeka mamano

(I want to hold myself, but I cannot hold myself mother)

Yewe yewe mama, Wa yi tiva nyoxi?

(Yewe yewe mama, do you know a bee?)

I rhandza chukelo

(likes sugar)

I rhandza vulombe

(likes honey)

I rhandza chukelo

(likes sugar)

I rhandza chukelo

(likes sugar)

I rhandza vulombe

(likes honey)

I rhandza chukelo

(likes sugar)


Sugar Sugar

(chukelo, chukelo)

U ti dlayisile Makhadzi

(you have got yourself killed or in trouble)

Hi ku famba u va byeletela le(swaku) wena u na vulombe

(by going around telling people that you have honey)

Futshi, U ti dlayisile Makhadzi

(Again, you have got yourself killed or in trouble)

Hi ku famba u va byeletela le(swaku) wena u na chukele

(by going around telling people that you have honey)

Kuri a machangana wa ma tiva? Va rhandza vulombe

(do you know Muchangana/Tsonga? They love honey)

U ti dlayisile

Hi ku famba u va byeletela le(swaku) wena u na vulombe

(by going around telling people that you have honey)


Note: Please support wikilyrics by Sharing or dropping a comment here. Also, You can submit song lyrics, poem or anthem here and reach thousands of Audience!
VIEW:  Kirk Franklin - Chains Lyrics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *