Submit Lyrics to wikilyrics

Mo dibo fun Jesu by Midnight Crew


Eyi ni eri ife Oluwa si mi

Mo gbe’gbese pataki mo se’gbeyawo

Laipe ojo mo ye mo feraku

A o ba ti gbemigbin, Oluwa o je

Hallelujah ogo ni fun Baba

Ma fijo ilu yin Olorun wa

Alaaye ni yoo yin o b’o ti ye

Hallelujah f’Oba Onibuore

Mo dibo fun Jesu

Mo dibo fun Jesu

Jesu gba akoso

Aye mi dara o

Mo dibo fun Jesu

Jesu gba akoso

Aye mi dara o

Mo dibo fun Jesu

Let me tell you whom we’re dancing for………….Jesu

Eni je dodo lo n ponula……………….Jesu

Ewa wo Jesu t’o semi ire…………….. Jesu

Eri ife Oluwa simi ma re o……….. Jesu

Mo goke, mo so l’agbara Ba’mi o……Jesu

Mo lo, mo bo, mo mu’re dele…………Jesu

Ire omo, ire owo…………………………….Jesu

Ire aiku baale oro…………………………..Jesu

Let this be my offering of praise


Thank You Jesus, mo dupe mo juba o

Mo dibo fun Jesu

Mo dibo fun Jesu

Jesu gba akoso

Aye mi dara o

Mo dibo fun Jesu

Jesu gba akoso

Aye mi dara o

Modibo fun Jesu

Mo ti rire gba, mo nilari

Mo r’ona oke gba, mo l’aluyo

That is why I’m dancing now, you see

Alleluia, ko ni tan l’enu mi

Hallelujah ogo ni fun Baba

Ma fijo ilu yin Olorun wa

Alaaye ni yoo yin o b’o ti ye

Hallelujah f’Oba Onibuore

I am for Jesus

I am for Jesus

Invincible Counsellor, Miracle Worker

I am for Jesus

Invincible Counsellor, Miracle Worker

I am for Jesus

I am for Jesus

I am for Jesus

Invincible Counsellor, Miracle Worker

I am for Jesus

Invincible Counsellor, Miracle Worker

I am for Jesus

Lati ila orun titi de iwo orun o

I am for Jesus

From the rising of the sun to the going down of the same

I am for Jesus

Mo dibo fun Jesu

Mo dibo fun Jesu

Jesu gba akoso

Aye mi dara o

Mo dibo fun J-e-e-e-e-s-u-u


Note: Please support wikilyrics by Sharing or dropping a comment here. Also, You can submit song lyrics, poem or anthem here and reach thousands of Audience!
VIEW:  Katja Krasavice – PUSSY POWER Lyrics and Tracklist