Submit Lyrics to wikilyrics


Nicene creed English & Yoruba Language

Share

I believe in God the father Almighty

Maker of heaven and earth

And in Jesus Christ His only son our Lord

Who was conceived by the Holy Ghost

Born of the virgin Mary

Suffered under Pontius Pilate

Was crucified, dead and buried

He descended into hell

The third day He rose again from the dead

He ascended into heaven

And sitteth on the right hand of God the Father Almighty

From thence He shall come to judge the living and the dead

I believe in the Holy Ghost

The Celestial Church of Christ

The communion of saints

The forgiveness of sins

The resurrection of the body

And the life everlasting.


AMEN.

IJEWO IGBAGBO ( Ni ede Yoruba)

Mo gba Olorun baba eledumare gbo

Eleda orun oun aye

Mo gba Jesu Kristi gbo

Omo re nikansoso Oluwa wa

Eniti afi Emi Mimo loyun

Eniti abi ninu maria wundia

Eniti o jiya lowo pontu pilatu

Eniti a kanmo agbelebu

Eniti o ku ti a si sin

Ti o sokale ni ipo oku

Ni ojo keta, ojinde kuro ninu oku

O re oke orun

Osi joko lowo otun Baba eledumare

Nibe ni a o gbe se idajo aye ati oku

Mo gba Emi Mimo gbo

Ijo Celestial Mimo

Idapo awon eniyan Mimo

Idariji ese, ajinde ara ni isa oku

Ati iye ti ko nipekun.

AMIN.


Note: Please support wikilyrics by Sharing or dropping a comment here. Also, You can submit song lyrics, poem or anthem here and reach thousands of Audience!