Submit Lyrics to wikilyrics


Osun State Anthem Lyrics mp3 Download

Share

Osun State Anthem:

Isẹ wa fun ilẹ wa

Fun orilẹ ibi wa

kagbeja kagbega kagbega fayeri

Igbagbo wa ni pe base bẹru labọmọ

Kasisẹ kasisẹ kasisẹ kajọla

Isọkan atominira ni kẹjẹ ka maa lepaa

Tẹsiwaju ọpọire atohun to daraa

Ọmọ odu’a dide bọsi ipo ẹtọ rẹ

Iwọ ni, imọlẹ gbogbo adulawọ.


Note: Please support wikilyrics by Sharing or dropping a comment here. Also, You can submit song lyrics, poem or anthem here and reach thousands of Audience!
VIEW:  Megan Thee Stallion – Thot Shit Lyrics