Submit Lyrics to wikilyrics

Prod DAT – Địt Mẹ Mày Lời bài hát Lyrics


 Prod DAT – Địt Mẹ Mày | Lời bài hát

{Hook}

Đái cái máu lồn

Địt mẹ mày, đang bị dột nước (địt địt địt)

Địt cụ mày đi dót nước (mẹ mày)

{Verse 1}

Cụ nó lúc bố nó ăn nhà chị, bố nó bảo là nó học trần phú, địt mẹ làm quê vãi lồn (mẹ mày)

Địt mẹ bạn thân anh có người yêu mới, địt con mẹ mày cay (mẹ mày)

Mẹ mày đã nhỏ tuổi hơn tao thì đừng kiểu xưng bố đời với tao (mẹ mày)

Địt mẹ mày bố đéo phải bằng vai phải lứa với mày đâu (mẹ mày)

Mới tí tuổi đầu đã nói chuyện như đấm vào lồn nhau, địt mẹ mày bố mày bằng tuổi mày à, con lồn răng cá mập này


Địt mẹ mày trông mày điếm vãi lồn ra, cái nết của mày như lồn ý

Suốt ngày địt mẹ mày mói bố mày, mặt thì đã đéo xinh hơn ai lại thêm cái nết như lông rái tao

Địt địt địt mẹ mày

Cái lồn mẹ mày, địt mẹ mày đấm lồn nhau đê

{Hook}

Đái cái máu lồn

Địt mẹ mày, đang bị dột nước (địt địt địt)

Địt cụ mày đi dót nước (mẹ mày)

{Verse 2}

Gọi mày là mồm lồn răng cá mập bím khắm

Vâng!

Bố tổ bạn bè chửi nhau tí không được, tí lại cáu (chịu chịu chịu)

Thế mà địt mẹ mấy người ngoài thì, mấy đứa mà cứ chơi thân thân nó chêu tí chắc cũng sướng

Bạn bè chêu nhau tí cũng cáu (chịu chịu chịu)

A tao thèm trà sữa quá!

Trà sữa cái máu lồn, cho mấy cái loại mày chỉ ăn cứt thôi

Cứt cái con mẹ mày, địt mẹ thằng điên

Địt mẹ mày bảo sao bố mày ghét

Lúc đéo nào bố mày cũng hủy kết bạn với mày là đúng rồi, địt mẹ mày cãi cái lồn

Cứ làm như là oan lắm đéo bằng, địt mẹ mày cứ cái kiểu đấy địt mẹ có khi bố mày block con mẹ nó luôn chứ đéo phải cần hủy kết bạn đâu

Nhá, mẹ mày!


Note: Please support wikilyrics by Sharing or dropping a comment here. Also, You can submit song lyrics, poem or anthem here and reach thousands of Audience!
VIEW:  PRICE – OXTAILS Lyrics