Submit Lyrics to wikilyrics

Tope Alabi awa gbe o ga lyrics


Ore mi ti ki n se ore awon ota mi eeh eeh

Awa gbe o ga

Oluhun ko gun orun a jo si odumare opa tinrin kan le

Awa gbe o ga

Ojo mini mini ti n j’ara o de yan orun wa wa wa ki igba o pa da bo

Awa gbe o ga

Isale ale oru oru ikawo re lo wa

Awa gbe o ga

Iyin re lo da wa fun olorun

Iyin re lo da wa fun olodumare

Iko ko orun owo lo wa, ibi kan lo n gbe

Iyin re ko ni tan lenu wa

Awa gbe o ga

Awa gbe o ga

Awa gbe o ga

Awa gbe o ga

Awa gbe o ga

Awa ni iran ti n s’aferi re o

Awa gbe o ga

Awa gbe o ga o

Awa gbe o ga

Agbara lo fi na aye ja lati salu orun wa’ye

Owo re lo fi ina orun ja o po ko ja awon okun

Iyin re ko ni tan lenu wa

Iyin re ko ni tan lenu wa

Awa gbe o ga

Awa gbe o ga o

Awa gbe o ga

Awa gbe o ga o

Awa gbe o ga

Awa ni iran ti n s’aferi re o

Awa gbe o ga

Awa gbe o ga o

Awa gbe o ga

Ore mi ti ki n se ore awon ota mi eeh eeh


Oluhun ko gun orun a jo si odumare opa tinrin kan le

Ojo mini mini ti n j’ara o de yan orun wa wa wa ki igba o pada bo

Isale ale oru oru ikawo re lo wa

Pata pata ologo to n dan gbirin gbirin gbirin gbirin gbirin

Didan ninu ogo ewa Isaju o orun

Awa gbe o ga

Awa ni iran ti n s’aferi re o

Awa gbe o ga

Awa ni iran ti n s’aferi re o

Awa gbe o ga

O ba ni mule ma da ni olowo ori aye

Awa gbe o ga

A a a wa gbe o o o

Awa gbe o ga

A gbe o ga o

A pe o a pe o

Awa gbe o ga

Awa gbe o ga oooooo

Awa gbe o ga

Ore mi ti ki n se ore awon ota mi eeh eeh

Oluhun ko gun orun a jo si odumare opa tinrin kan le

Ojo mini mini ti n j’ara o de yan orun wa wa wa ki igba o pada bo

Isale ale oru oru ikawo re lo wa

Pata pata ologo to n dan gbirin gbirin gbirin gbirin gbirin

Didan ninu ogo ewa isaju o orun

Iyin re lo da wa fun olorun

Iyin re lo da wa fun olodumare

Iyin re ko ni tan lenu wa

Awa gbe o ga


Note: Please support wikilyrics by Sharing or dropping a comment here. Also, You can submit song lyrics, poem or anthem here and reach thousands of Audience!
VIEW:  Peterson Okopi - Madunile Lyrics