Submit Lyrics to wikilyrics


Tope Alabi – E Gbe Ga Lyrics

Share

E gbe ga, E gbe ga oo, E ba mi gbe ga

o/2x (Join me in lifting Him up)

Oba to yi gbe aye mi pada (My Redeemer)

Eba mi gbe ga

Oun lo so ekun mi derin (Turned my

mourning in laughter)

Eba mi gbe ga oo

Bi mo ji lowuro, ma gbe ga (In the

morning will I praise Him)

Owuro t’Oluwa ni (My morning is the Lord’s)

Olugbe ori mi soke ni (Lifter up of my head)

Losan ma yin Oluwa, ma gbe O ga (In the

noon, I’ll praise Him)

O fun mi lonje oojo o, ki febi pa mi (My

VIEW:  Joss Stone – No Regrets Lyrics

provider)

Toba dale ma yin o oo (In the evening, will I

praise You)

Tori oun lolusoaguntan mi (‘Cause You are


my shepherd)

Nigba kigba laye kaye, ma gbe O ga (All

the time will I praise)

(olorun nla, oba ton pa mi mo, oun lon so

mi, eee)

Mo yin Oluwa oo, mo gbe o ga (I

praise the Lord)

Oba to so mi deni giga (My Elevator)

To gbekun ose lenu mi

O fibukun ore ko mi lona (Lines in pleasant

places)

O fade wura de mi lori (Crowned me with

goodness)

O gba mi lowo ota (My Saviour)

Gbi gbega Olorun mi (He’s to be lifted up)

VIEW:  CAC GHB 45: LORD OF THE SABBATH HEAR OUR VOWS

Ore to se laye mi akaikatan, ma gbe ga oo

(abo re po)

Ma gbe ga ma gbe o baba o se

Kabi esi mo gbosu ba

All: Oba titi aye oo, ose o

Kari aye kari ola

Chineke idinma Imela oo

Asa agbara kiki da agbara

Owo nla arogun masa ooo

Oba nlanla

To lo kanrin kese to lo kan rinnnnn

keeeeeese


Note: Please support wikilyrics by Sharing or dropping a comment here. Also, You can submit song lyrics, poem or anthem here and reach thousands of Audience!