Submit Lyrics to wikilyrics

Tope Alabi – Unless You Bless Me Lyrics + MP3 DOWNLOAD


 

Tope Alabi - Unless You Bless Me Lyrics + MP3 DOWNLOAD

Gospel Singer Tope Alabi release new song titled “Tope Alabi – Unless You Bless Me”

Download, Listen And Enjoy This New Mp3 Song!

Download Tope Alabi – Unless You Bless Me Audio

Download Mp3

Tope Alabi – Unless You Bless Me Lyrics

Emi romon oun ti mo bere

Majeki nlo lofo o

Mo romo ounti mo bere

Jowo Oluwa se funmi

Emi romon oun ti mo bere

Ma ma jeki nlo lofo o

Mo romo ounti mo bere

Ma ma jeki nlo lofo

(Oluwa sefunmi)

Chorus

I will never never let you go ooo

I will never never let you go ooo

Unless you bless me

Unless you bless me

Unless you bless me

I will never never let you go ooo

I will never never let you go ooo

Unless you bless me

Unless you bless me


Unless you bless me

Ko bukunmi

Ko bukunmi

Ko bukunmi o

Ni mo ntenu mon

Mio ni Je o lo

Ko bukunmi

Ko bukunmi

Ko bukunmi o

Angeli Oluranwo mio ni jekolo

Chorus

I will never never let you go ooo

I will never never let you go ooo

Unless you bless me

Unless you bless me

Unless you bless me

I will never never let you go ooo

I will never never let you go ooo

Unless you bless me

Unless you bless me

Unless you bless me

Angeli Oluranlowo mi o

Yi Oruko atijo mi pada ooo

Mio ni fio sile unless you bless me

I won’t let you go ooo

Unless you bless me

Afi toba saanu mi

Afi toba tumi sile

Koya ran mi lowo

Mio gbodo lo bakana mon oo

Chorus

I will never never let you go ooo

I will never never let you go ooo

Unless you bless me

Unless you bless me

Unless you bless me

I will never never let you go ooo

I will never never let you go ooo

Unless you bless me

Unless you bless me

Unless you bless me

Afiko bukun mi

emio oni jeko lo oo

Afiko bukun mi oo

Enu ara eni lafi npere

mope temi nire moyan re o

Emi oni je o lo oo

Iku ati iye teri yen owa lori ahon eniyan

Afiko bukun mi oo

Eyi mofe motenu mon isu atenumoro kiijona saaro

Emi oni je o lo oo

Angeli ta ran si e koni sai jise ire mogbadura

Afi ko bukun mi o

Afi ko bukun mi

dandan ni oobukun mi

un o so ese re mu o

emio oni o lo oo

Ekuro lala baku ewa

temi nire temi nibukun

Afiko bukun mi o

Afi Afi Afiko bukun mi o

Tags:Tope Alabi – Unless You Bless Me Mp3, mp4,Tope Alabi – Unless You Bless Me remix. cover,Tope Alabi – Unless You Bless Me instrumental, video,Tope Alabi – Unless You Bless Me radio edit, music,Tope Alabi – Unless You Bless Me 2022,Tope Alabi – Unless You Bless Me lyrics,Tope Alabi – Unless You Bless Me album


Note: Please support wikilyrics by Sharing or dropping a comment here. Also, You can submit song lyrics, poem or anthem here and reach thousands of Audience!
VIEW:  Ayo Alabi ft. Tope Alabi - A Friend (Iwo Loluwa ti ti aye mi) Lyrics